top of page
White Room

Групова Психотерапия

Груповата психотерапия е друг формат психотерапевтична практика, при която всеки участник си взаимодейства с терапевта и с другите участници в групата и получава обратна връзка за себе си в защитена среда.  

Групите ни се сформират от хора със сходна проблематика. 

Груповото взаимодействие помага на всеки участник да разбере как се държи във външния свят, тъй като участниците повтарят своите дисфункционални модели на общуване с външния свят в групата.

Аз, както и членовете й, даваме обратна връзка и това помага за осъзнаване на моделите.

 

Това, което целим, е в процеса на работата дезадаптивните модели поне частично да се трансформират и/или заменят с адаптивни.

Групата е защитена среда, в която действат следните феномени: 

  • Универсалност - членовете в групата откриват, че има и други със сходна на тяхната проблематика, начин на мислене и начин на действие.

  • Взаимодействие - независимо колко силно се противопоставят, в крайна сметка участниците започват да се държат в нея по същия начин, по който се държат в живота си.

  • Съветване и обратна връзка - участниците дават обратна връзка един на друг и чрез личното си мнение, личните си истории и опит дават другата гледна точка. 

  • Сплотеност - групата дава на своите участници чувство за принадлежност и приемане на личността на всеки. Сигурността, която се гарантира от сплотеността, е в основата на саморазкриването и тестването на нови поведения.

  • Междуличностно учене - в групата участниците взаимно се изследват и всеки път, когато човек разказва история, споделя трудност и/или експериментира с поведение, другите имат шанс да се поучат от това.

  • Надежда - членовете на групата взаимно се окуражават.

bottom of page