top of page
White Room

Индивидуална Психотерапия

  • В индивидуалната психотерапия работя с клиентите дълбинно и дългосрочно. 

  • Дълбинната работа ми позволява да открия историческия корен на проблема и да  изследвам в дълбочина техните психичните процеси.

  • В защитената и доверена среда на моя кабинет клиентите могат да споделят проблемите, чувствата и  мислите си, страховете и надеждите си без да бъдат съдени, притискани и оценявани. 

  • Аз няма да Ви казвам как да живее живота си, няма да Ви давам рецепта за излизане от ситуация/криза/проблем, а ще Ви помогна да осъзнаете задвижващите Ви механизми, скритите процеси във Вашата психика, да ги опознаете и да ги овладеете. 

  • Психотерапията работи и резултатите от нея често се изразяват в значителна промяна на вярванията, убежденията, мисленето, чувствата и в крайна сметка - на личността. 

  • Всичките тези промени са възможни само с вашето активно участие в процеса. 

  • Понякога ще Ви конфронтирам с вас самите, с вашите мисли, вярвания и убеждения; ще Ви давам домашни, които да правите до следващата сесия. Защото психотерапията не е това, което се случва в кабинета, а това, което Вие правите между нашите срещи. В кабинета е направен себефокус (към Вас), изследване, някакъв психологически експеримент, дадена е техника и Вие, като си тръгнете, по няколко пъти на ден е необходимо да  използвате тази техника. Терапията  се случва във времето между две контролни точки, между две сесии. За да се случи промяната е нужно движение, а движението е поредица от действия. Когато действате по терапевтичните задачи, Вие работите за своята невропластичност.

  • Д-р Н. Песешкиан казва, че “човек е като мина , пълна със скъпоценни камъни”. В психотерапията с Вас ще търсим и намираме скрития Ви потенциал и ще актуализираме и намираме нови, най - добрите за момента начини за използване на вашите способност, което ще доведе до саморегулацията  и самоактуализация Ви.

 

Терапевтичните сесии се провеждат веднъж седмично и са с времетраене 60 мин.

bottom of page